Privedetective-HJH.nl
Menu
Alimentatie onderzoek

Alimentatie onderzoek

HJH Privédetective levert partneralimentatie onderzoek gericht op uw specifieke alimentatie fraude probleem!
Discreet en effectief gaan wij te werk om de alimentatiefraude te stoppen.

Wanneer alimentatie onderzoek?
Als u het vermoeden heeft van partneralimentatie fraude door uw ex-partner wanneer deze bijvoorbeeld is gaan samenwonen met een nieuwe partner of een arbeidsbetrekking heeft. Veelal door middel van het schaduwen van uw ex-echtgenote leveren wij het bewijs van de alimentatie fraude. Een nihil stelling van de partneralimentatie wordt door een rechter enkel uitgesproken als aan de voorwaarden wordt voldaan, zoals vermeld in het Burgerlijke Wetboek artikel 1:160 te noemen, samenwonen als zijnde gehuwd.

In een alimentatie onderzoek proberen wij aan te tonen dat uw ex-partner een economische eenheid vormt met de nieuwe partner, dan wel samenwoont als zijnde gehuwd. Een dergelijk onderzoek is opgebouwd uit 3 delen, te weten:

1.Samenwonen op hetzelfde adres
2.Het bestaan van een affectieve relatie
3.Het zijn van een economische eenheid

Van onze bevindingen in het partneralimentatie onderzoek wordt een gedegen rapportage opgebouwd, wanneer mogelijk met foto en/of video opnamen. Het alimentatie onderzoek kan veel verschillende vormen hebben en wordt altijd in nauw overleg met u en/of uw advocaat uitgevoerd.

Al onze alimentatie onderzoeken worden discreet, effectief en met zorg voor alle betrokkenen uitgevoerd. Verder hanteren wij een heldere kostenstructuur voor elk alimentatie onderzoek. HJH Privédetective is uw betrouwbare partner met jarenlange ervaring in het bestrijden van alimentatie fraude.

Wilt u meer informatie over onze alimentatie onderzoeken? Vul dan hier ons informatieformulier in of mail ons op info@privedetective-hjh.nl waarna wij spoedig contact met u opnemen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op: 030-6022526<br>